“My Color” Filmmaking 1 month Course (Open Call)

     “Doctor Cinema” Youth NGO, within the framework of ArtFest Republican Open Festival is organizing documentary filmmaking course with duration of a month lasting from May 12 to June 10, 2015.
Young people having own camera and desire of making a documentary movie but is lack of respective knowledge for that, is eligible to participate in the program.
     Regardless of their professions, the chosen participants will get a chance to learn and experiment topics like – watching and analyzing documentary films, discovering the theme for their own ones, shooting, editing and finally conveying the results to the audience. The course will consist of both theoretical and practical aspects of the work. During the practical part each of the participants will shoot his own documentary short film, the best ones being shown at the end of ArtFest festival, meantime only one of them will get be honored with a special prize of Jury. 
     The aim of the project is giving an opportunity to young people of different professions, to learn the secrets of the Documentary Film and tell about the problems they are disturbed with through their own films.
     The course will be held at Yerevan State Institute of Theater and Cinematography.
     The working language is Armenian.
     The Course will take place under the supervision of YSITC PhD researcher Seg Kirakossian.
     The selection may include the stages of applications and interviews. Applications should be submitted in Armenian.
     The ones who will overcome the whole term will be given graduation certificates.
     The participation is FREE OF CHARGE. The materials made within the course frame will be attached to Doctor Cinema’s video archive to be used later in other projects of the organization having the copyright of the author protected.
     Deadline: May 8, 19:30

Cognitive Project “Ecotourism in Armenia” (Open Call)

Dear journalists, filmmakers, tourism professionals, students from the very field and active hitch hikers with shooting equipment,

You are invited to participate in ”Ecotourism in Armenia” cognitive project, purpose of which is to create cognitive videos focused on rising awareness about the touristic potential of “Arpi” national park, “Sosi Park” state reservation, Gnishik protected landscape and mount Aragats. One of the objectives of the project is to equip young people with skills of shooting videos and give knowledge about the selected areas.

The participants will gather cultural and natural heritage materials about the selected areas beforehand and as a result there will be written screenwriting projects for 5 short videos. Then each participant will have opportunity to participate in a shooting and editing works of the selected areas. Participants may also present their personal video or film proposals from the selected areas.

”Ecotourism in Armenia” cognitive project is organized by ”Doctor Cinema” Youth NGO, within the grant arranged by Youth Foundation of Armenia as a partner organization selected by the president of Armenia, in cooperation with Young Biologists’ Association and World Independent Youth Union NGOs.

     The participation is FREE OF CHARGE.

Deadline: August 8, 2015, 23:30

For participation you need to fill the application form in Armenian.

My color

My color«Իմ գունը» վավերագրական ֆիլմի նկարահանման մեկամսյա դասընթաց

 

 

«ԴՈԿՏՈՐ ՍԻՆԵՄԱ» երիտասարդական ՀԿ-ն «ԱՐՏՖԵՍՏ» 2015 հանրապետական փառատոնի շրջանակում մայիս-հունիս ամիսներին կազմակերպել էր վավերագրական ֆիլմի նկարահանման մեկամսյա դասընթացը: Մասնակցեցին տարբեր մասնագիտությունների տեր կինոսերներ Հայաստանի ԲՈՒՀ-երից, ինչպես նաև դիմորդներ: Երիտասարդները փորձեցին կարճ ֆիլմերով բարձրաձայնել իրենց հուզող թեմաների մասին։ Արդյունքները կարող եք դիտել հինգշաբթի` հունիսի 18-ին, ժամը 19:00-ին` Fiction փաբում:
Դիտելու ենք`
Հովհաննես Սարգսյան – «Բևեռներ»,4′
Արփի Բալյան – «Արվեստանոց էի ուզում», 6′
Էլեն Հակոբյան – «Չնկարահանված ֆիլմ», 5′
Ամալի Խաչատրյան – «Պրոլետարական արվեստ», 8′
Մարիամ Մկրտչյան – «Ձեռակերտ աղոթք», 4′
Մարիա-Միշել Իսրայելյան – «Ինչու՞ է աղմկում մանկությունը», 6′
Շուշաննա Վրացյան – «հրաՊԱՐակ», 6′
Սեդա Հարությունյան – «Արշավորդը», 8′
Դիտումից հետո ակնկալում ենք անկեղծ քննարկում:

Իմ գույնը արվեստանոցի մասնակիցների նկարած ֆիլերի դեմոն՝ ստորև

Announcements

Open Call for the TC “MovieDoc”

 

Open call for the Cognitive Project “Ecotourism in Armenia”

 

“My Color” Filmmaking 1 Month Course (Open Call)

 

Dear visitor

Welcome to our website!
We are a new-established organisation with an aim to promote filmmaking as a tool for social change in Armenia through the cooperation with national and international organizations. Thank You for taking Your time to visit our website and showing interest in our organization. We hope you will find here all the information you would like to know.

Seg Kirakossian
Head of Doctor Cinema NGO

Projects

Training Course “MovieDoc” in Armenia (2017)

TC "MovieDoc"
38 participants from Armenia, France, Luxembourg, Portugal, Georgia, Belarus, Russian Federation and Greece, including 7 young people with autism, will gather in Yerevan to learn video making skills and usage of them in youth work.

TC “Youthification” in Switzerland (2016)

Youthification at Alps
30 participants coming from 15 countries took part in a Training Course “YOUTHIFCIATION” organized by SUBKULT. Doctor Cinema was the partner organisation from Armenia.

 

“My Color” Long Term Filmmaking Course

My Color
Long Term Filmmaking Course “My Color” gave 14 participants an opportunity to experience film directing and speaking up about the problems they are interested in.